ออดี้ สอนขับรถยนต์ สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปีและยังได้รับใบอนุญาตผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกทำให้ท่านสามารถขับรถ ได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย และถูกกฎจราจร

      ทางเราสอนตั้งแต่พื้นฐานทักษะต่างๆที่จะใช้งานจริง เทคนิคต่างๆที่ต้องรู้เกียวกับรถยนต์ ทั้งฝึกการควบคุมรถ การเข้าจอดช่องต่างๆ การกลับรถมุมกว้าง แคบ การเลี้ยวโค้ง และรวมถึง ได้เรียนรู้กฎหมายจราจร ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่บนท้องถนน ป้ายจราจรสัญลักษณ์ต่างๆที่ต้องใช้ จำเป็นที่เห็นตามถนน พร้อมทั้งให้ฝึกขับออกถนนจริงโดยมีครูฝึกคอยประกบด้านข้างสอนตัวต่อตัว โดยครูฝึก เป็นผู้มีประสบการณ์สอนให้เข้าใจได้ง่าย ครูสอนมีความใส่ใจให้ลูกศิษย์เพื่อคุณภาพ ให้นักเรียน นำความรู้ที่ถ่ายทอดนำไปใช้งานได้จริงๆ ไม่มีปัญหาบนท้องถนน

ทางเรามีหลักสูตรเร่งด่วนเพื่อช่วยให้คนขับรถเป็นแล้วต้องการได้ใบขับขี่ เรียนกับทางเราขับรถเป็นแน่นอนแม้ไม่เคยขับรถไม่เคยจับพวงมาลัยมาก่อนผู้ขับขี่รายใหม่ ที่ต้องการใบขับขี่ควรเลือกโรงเรียนที่มีมาตราฐานคุณภาพ ทั้งความรู้และการปฏิบัติ และมีอาจารย์ เคียงข้าง สอบผ่านอย่างมั่นใจ

ให้ความรู้เรื่องการรักษาดูแลเครื่องยนต์ (Be wagon)

สอนเทคนิคท่าสอบปฎิบัติ

เน้นฝึกขับจากประสบการณ์จริง

บริการของเรา

หลักสูตรเรียนขับรถยนต์

สอนตั้งแต่พื้นฐานทักษะต่างๆที่จะใช้งานจริง เทคนิคต่างๆที่ต้องรู้เกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งฝึกการควบคุมรถ การเข้าจอดช่องต่างๆ  การกลับรถมุมกว้าง แคบ การเลี้ยวโค้ง และรวมถึงได้เรียนรู้กฎหมายจราจร ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่บนท้องถนน ป้าย จราจรสัญลักษณ์ต่างๆที่ต้องใช้ จำเป็นที่เห็นตามถนน พร้อมทั้งให้ฝึกขับออกถนนใหญ่จริงโดยมีครูฝึกคอยประกบด้านข้างตัวต่อตัว

หลักสูตรทำใบขับขี่

สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้วแต่ยังไม่มีใบขับขี่ หรือเคยมีใบขับขี่แล้วแต่ขาดต่ออายุนานแล้วเรามีบริการพาไปอบรม สอนเทคนิคท่าสอบปฎิบัติ 3 ท่า(ท่าเดินหน้าและถอยหลัง,ท่าจอดรถเทียบทางเท้า,ท่าถอยหลังเข้าซอง) สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน และ ดูแลบริการทุกขั้นตอน จนได้ใบขับขี่แน่นอน100%